Publisert 2007

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-608-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre

Serier : Nofima rapportserie 3/2007

År : 2007

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I dette prosjektet ble det gjennomført to forsøk med filetering av torsk ved ulik rigortilstand. Råstoffet var stor skrei fisket levende utenfor Vesterålen i mars – april. Torsken ble ilandført levende av fangstfartøyet og mellomlagret uten fôring i 2 og 4 uker før skånsom slakting, filetering og kjølelagring av filetene. I forsøkene ble ulike karakteristika målt og sammenlignet på fileter som var skåret ved 5 ulike tidspunkt etter slakting, fra pre-rigor (<2 timer post mortem) til post-rigor (6 døgn post mortem). Det var bare små variasjoner i ultimat muskel-pH. Rigortilstand ved filetering påvirket krymping og vektreduksjon (drypptap) under kjølelagring av filetene. Filetene som ble skåret pre-rigor var mindre spaltet, hadde fastere tekstur og noe mindre hvit farge enn filetene som var skåret i-rigor og post-rigor.

Kontaktpersoner: