Nofima rapportserie

Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - I: Filetkvalitet - vill torsk restituert i merd etter fangst, uten fôring

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 3/2007

Antall sider: 16

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-608-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I dette prosjektet ble det gjennomført to forsøk med filetering av torsk ved ulik rigortilstand. Råstoffet var stor skrei fisket levende utenfor Vesterålen i mars – april. Torsken ble ilandført levende av fangstfartøyet og mellomlagret uten fôring i 2 og 4 uker før skånsom slakting, filetering og kjølelagring av filetene. I forsøkene ble ulike karakteristika målt og sammenlignet på fileter som var skåret ved 5 ulike tidspunkt etter slakting, fra pre-rigor (<2 timer post mortem) til post-rigor (6 døgn post mortem). Det var bare små variasjoner i ultimat muskel-pH. Rigortilstand ved filetering påvirket krymping og vektreduksjon (drypptap) under kjølelagring av filetene. Filetene som ble skåret pre-rigor var mindre spaltet, hadde fastere tekstur og noe mindre hvit farge enn filetene som var skåret i-rigor og post-rigor.