Publisert 2009

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-713-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Tobiassen, Torbjørn I; Breiland, Mette Serine W; Akse, Leif

Serier : Nofima rapportserie 35/2009

År : 2009

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Målet var å teste om bruk av ozonbehandlet vann og is under prosessering og lagring av laks forlenger holdbarheten og gir en bedre kvalitet. Det skulle undersøkes hvilke effekt ozonbehandlet vann/is hadde på overlevelse av Listeria. Laksen ble slaktet ved Nordlaks sitt slakteri og fisken ble delt inn i fire grupper. 1. Laksen ble slaktet på vanlig måte, skylt med ozonbehandlet vann rett før den ble pakket i kasser og dekket med ozonbehandlet is. 2. Laksen ble slaktet på vanlig måte, skylt med vanlig vann før den ble pakket i kasser og dekket med vanlig is. 3. Laksen ble slaktet på vanlig måte, skylt med ozon behandlet vann før pakking i kasser og dekket med vanlig is. 4. Laksen ble slaktet på vanlig måte, skylt med vanlig vann rett før pakking i kasser og dekket med ozon behandlet is. Følgende analyser ble gjennomført på forsøksfisken: • Totalt kimtall og sulfidproduserende bakterier • Listeria moncytogenes • Harskning (TBARS) • Filetfarge, målt ved LaRoche fargevifte • QIM (kvalitets indeks metode). Resultatene viser ingen forskjell i holdbarhet mellom gruppene, vurdert sensorisk og mikrobielt

Kontaktpersoner: