Publisert 2004

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-534-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Olsen, Jan-Vidar; Tobiassen, Torbjørn I

Serier : Nofima rapportserie 3/2004

År : 2004

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I år 2001 var det mulig å ta ut ca 110.000 tonn biprodukter fra den norske laksefiskproduksjonen. Biprodukter fra sjømat har tidligere blitt betraktet som avfall og dermed uegnet til produksjon av produkter med høyere verdi. I dag er det derimot noen bedrifter som benytter, og andre som er i startgropa til å anvende, biprodukter fra laksefisk til produksjon av mer høyverdige produkter (olje, proteiner, farseprodukter) enn ensilasje. Lav lønnsomhet ved utnyttelse av biprodukter, samt lite kjennskap til markeder for biprodukter er derimot viktige barrierer for økt utnyttelse av biprodukter fra sjømat. Disse biproduktene fra oppdrettsnæringen har i stor grad en jevn, høy kvalitet. Biprodukter fra laksefisk består av en rekke produkter som har potensialet til å brukes til produksjon av høyverdige produkter etter som de inneholder både protein, fett og andre viktige næringsstoffer. Disse biproduktene er tarm, mage, hjerte, lever, hode, rygger, rogn og filetavskjær, og kan tenkes utnyttet kommersielt til produksjonen av differensierte produkter (ingredienser i konsumprodukter, som snacks, til finkjemikalier, kosmetikk eller farmasi). For å drive produktutvikling er det blant annet viktig å kjenne til trender i markeder og hva disse markedene ønsker. Markedsundersøkelser har vist at konsumenter i de godt betalte markedene etterspør mer lettvinte, gryteklare og lett tilgjengelige produkter, som har riktig smak, kvalitet, lang holdbarhet og som er trygge å spise. Slike produkter er det potensielt mulig å produsere av biprodukter fra blant annet laksefisk.

Kontaktpersoner: