Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-498-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Halsebakke, Harald

Serier : Nofima rapportserie 15/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Følgende målinger er utført på tykkfiskbein i torsk: Antall bein totalt, antall bein som står igjen i fileten etter skjæring og skinning, hvor er disse beina plassert, beinlengde og -tykkelse, nødvendig trekkraft for å fjerne beina og hvor mye tåler beina før de knekker. Målingene avdekker stor variasjon i samtlige parametere. Antall bein som gjenstår i fileten etter skjæring varierer fra maskin til maskin og med råstofftype. Det er størst sannsynlighet for at beina midt i beinrekken er intakt i fileten etter skjæring og skinning. Tykkelsen og lengden på beina varierer svært mye etter fiskens størrelsen og beinets plassering i fileten. Det kreves høyere trekkraft for å fjerne tykkfiskbein fra torskefilet enn fra laksefilet. Nødvendig trekkraft er avhengig av råstoffets rigortilstand (ferskhet) og hvorvidt fileten er med eller uten skinn. Dersom beinet ikke er skadet er målt bruddstyrke høyere enn den kraften som er nødvendig for å trekke beinet ut av fileten.

Kontaktpersoner: