Jeg har ansvar for forskningskommunikasjon i divisjon Sjømat i Nofima. Jeg er også redaktør for magasinet Næringsnytte, der Nofima hver januar gir en kort, populærvitenskapelig smakebit på noen av våre viktigste forskningsprosjekter i det foregående prosjektåret.
Jeg er også delaktig i Nofimas tilstedeværelse og forskningsformidling via sosiale medier.
Min jobb innen forskningsformidling innebærer også å bistå forskere til å nå ut med resultatene sine både gjennom skriftlig framstilling og i personlig presentasjon.
Jeg har utdanning innen medieledelse og skriveveiledning. Min kommunikasjonsfaglige bakgrunn har jeg som informasjonssjef i Lenvik kommune i fire år, og vel 26 år som journalist og redaktør i nordnorske mediehus.

+47 958 47 544

+47 77 62 90 44

E-post

Tromsø

Administrasjon