Jeg jobber som laboratorieleder i området råvarekvalitet og prosessoptimalisering på Nofima. Jeg er utdannet Matteknolog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og har en mastergrad i matvitenskap fra NMBU. Jeg har jobbet her siden august 2007. Jeg jobber med ulike spektroskopisk metoder på næringsmidler. Teknikkene jeg jobber med er nærinfrarød spektroskopi (NIR), kjernemagnetisk resonans (NMR), fluorescense og fouriertransmisjon ( FT-IR).

+47 951 32 795

+47 64 97 03 08

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin