Hvordan får man best kvalitet på fisk som fryses, lagres og tines? I dette prosjektet skal forskerne finne svar.
Hvordan får man best kvalitet på fisk som fryses, lagres og tines? I dette prosjektet skal forskerne finne svar. Foto: Svein Kristian Stormo © Nofima

Fresk

Industriproduksjon av ferske fiskeprodukter - innfrysing, lagring og tining.

 Forbruker og marked    Næring og bedrift    Prosessteknologi    Sjømatindustri  

Med denne satsingen vil Nofima skaffe ny kunnskap om hvordan man bør fryse, lagre og tine fisk på en optimal måte.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2019
Finansiering: Nofima
Kontaktperson
Portrettbilde av Svein Kristian Stormo
Kontaktperson
Portrettbilde av Torstein Skåra
Torstein Skåra

Seniorforsker
Tlf.: +47 450 15 281
torstein.skara@nofima.no

Hovedmål

Bidra med ny kunnskap ved å studere hvordan innfrysing, lagring og tining påvirker kvalitet og holdbarhet på sjømat. Kunnskapen vil være nyttig for å kunne optimalisere disse prosessene med hensyn til kvalitet, utbytte og kostnader.

Bakgrunn

Man regner at matprodusenten Birds Eye startet den moderne produksjon av frossen fisk i 1925, så det er ingen ny oppfinnelse. Men produktkategorien «fryst fisk» har tradisjonelt blitt ansett for å være noe annet enn «fersk fisk». I frysediskene finnes det mange produkter med flere års holdbarhet, og i flere land er frossenfisk forbundet med lav kvalitet. Fersk fisk har imidlertid begrenset holdbarhet. Holdbarhet i fersk tilstand er for de fleste fiskeslag lite forenlig med detaljhandelens ønsker og behov. I det produktene legges ut for salg i butikkene, har de ofte passert middagshøyden, kvalitetsmessig.

Nofima vil derfor undersøke mulighetene som ligger i optimal innfrysing, lagring og tining, med sikte på en «ny» kategori frosne fiskeprodukter som skal skille seg vesentlig fra dagens fryste produkter, men helst overgå den kvaliteten som i dag tilbys som fersk.

Her er det i imidlertid mange uavklarte forhold. Hvilke kvalitetsegenskaper kreves for å skille seg fra dagens frosne produkter? Hvor mye er kunden villig til å betale for denne type «premium»-produkter? Hvilke krav stilles til råstoffkvalitet, håndtering, innfrysing, lagring og tining for å møte disse?

Gjennom systematisk arbeid med råstoffkvalitet, innfrysingshastighet, lagringstid/-temperatur og tinebetingelser, vil disse sammenhengene avdekkes. Videre vil krav til betingelser knyttes til eksisterende utstyr og nye teknologier, slik at fangst-, industri- og distribusjonsleddet får et bedre grunnlag til å forbedre, og posisjonere, sine produkter i markedet.

 

Les mer om:

Relatert innhold