Jeg er ansatt i Nofima som forsker i avdelingen Råvare og prosess på Ås. Jeg fullførte doktorgradsutdanningen ved NMBU i 2018 hvor jeg jobbet med spektroskopiske metoder for analyse av kjøttkvalitet. I de siste årene har hovedfokuset mitt vært på bruken av anvendt spektroskopi generelt i matindustrien. Min hovedinteresse er bruken av spektroskopi for å forbedre prosesser og matkvalitet, som f.eks. effektivt bruk av råvarer, optimering av prosesser og muligheter for produktdifferensiering. Metodene jeg bruker mest er Raman og NIR spektroskopi, men jeg kan også anvende om IR- og fluorescensspektroskopi.

+47 64 97 04 90

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin