Jeg er seniorforsker i Nofima, og her har jeg jobbet siden 2008. Mine fagområder er multivariat dataanalyse og forsøksplanlegging. I mitt forskningsarbeid fokuserer jeg på multiblokk-metoder (eller «data fusion») og multivariat ANOVA. Jeg jobber hovedsakelig med anvendelser innen prosessmodellering, og er opptatt av å utvikle metoder og strategier for dataanalyse som gir økt innsikt og verdiskaping i praksis. Tolkning og forståelse er like viktig som en god prediksjon. Mye av forskningen min dreier seg om metoder for å forstå og håndtere råvarevariasjon i matindustrien, samt bedre utnyttelse av de store datamengdene som samles inn gjennom hele verdikjeden. Jeg jobber også med multivariat analyse av intervensjonsstudier, hovedsakelig relatert til bakteriesamfunn i tarm. I denne sammenhengen er tolkning og visualisering av resultater også veldig viktig.
Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU (2002), og har en doktorgrad i kjemometri fra UMB (2006). Etter doktorgraden jobbet jeg en periode i CAMO Software (2006-2008) før jeg begynte i Nofima.

+47 900 84 041

+47 64 97 01 45

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin