Stress på rognstadiet kan ha alvorlig innvirkning på utvikling, vekst og atferd hos laks. I dette prosjektet vil Nofima øke forståelsen av hvordan epigenetisk programmering kan bidra til å skape en robust oppdrettslaks. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima.

PROGRESS

Programming Fish for Robustness

 Avl og genetikk    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

PROGRESS er et strategisk instituttprosjekt som vil øke vår forståelse av hvordan epigenetisk programmering kan bidra til å skape en robust oppdrettslaks.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2020
Finansiering: Nofima
Samarbeid:AquaGen, Norges Arktiske Universitet (UiT) og University of Melbourne (Australia)
Kontaktperson
Portrettbilde av Erik Burgerhout
Erik Burgerhout

Forsker
Tlf.: +47 454 46 845
erik.burgerhout@nofima.no

Stress i tidlige livsfaser kan ha alvorlig innvirkning på utvikling, vekst og atferd hos ulike dyregrupper, inkludert fisk, men det er i dag liten kunnskap om de involverte epigenetiske reguleringsmekanismene.

I dette prosjektet skal laks som er stresset på embryo-/larvestadiet senere bli undersøkt for overlevelse i sjøvannsfasen, vekst og sykdomsresistens, og data vil bli sammenholdt med hel-genom DNA-metyleringsanalyser og RNA-sekvenseringsanalyser.

Prosjektet bygger på våre resultater fra det tidligere SIS prosjektet EPIGENETICS som viste betydelige forandringer i laksens epigenom etter stress på tidlige stadier.

Les mer om:

Relatert innhold