PROGRESS er et strategisk instituttprosjekt som vil øke vår forståelse av hvordan epigenetisk programmering kan bidra til å skape en robust oppdrettslaks.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2017

Slutt

31. des 2020

Finansiert av

Nofima

Samarbeid

AquaGen, Norges Arktiske Universitet (UiT) og University of Melbourne (Australia)

Stress i tidlige livsfaser kan ha alvorlig innvirkning på utvikling, vekst og atferd hos ulike dyregrupper, inkludert fisk, men det er i dag liten kunnskap om de involverte epigenetiske reguleringsmekanismene.

I dette prosjektet skal laks som er stresset på embryo-/larvestadiet senere bli undersøkt for overlevelse i sjøvannsfasen, vekst og sykdomsresistens, og data vil bli sammenholdt med hel-genom DNA-metyleringsanalyser og RNA-sekvenseringsanalyser.

Prosjektet bygger på våre resultater fra den tidligere strategiske instituttsatsingen EPIGENETICS, som viste betydelige forandringer i laksens epigenom etter stress på tidlige stadier.

Publikasjoner