Sist oppdatert

Les på engelsk

Det kan brukes på alt fra potetkvalitet til oppdrettslaksens velferd. 

Slik kobling av informasjon kan gjøre beslutningsprosesser raskere og bedre, og gi ny innsikt i årsakssammenhenger og utfordringer. 

Vi i Nofima samarbeider med bedrifter om dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens. 

Slike verktøy bruker vi også mer av i forskningen for å øke mulighetene til å finne mønstre og svar, som er mer krevende å finne med tradisjonelle forskningsmetoder. 

Senter for forskningsdrevet innovasjon

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utnevnes av Norges forskningsråd. Sentrene skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping

Senteret DigiFoods ledes av Nofima, og skal utvikle smarte optiske sensorer for å måle og digitalisere matkvaliteten direkte på produksjonslinja, gjennom verdikjeden.

Les mer

Relaterte temasider