Nofimaforskar Dagbjørn Skipnes har mange gode idear til hvordan man kan bruke tare som mat.
Dagbjørn Skipnes henter opp tare ved Værlandet. Foto: Marit Bendz

TastyKelp

Kompetanse på bærekraftig verdiskaping fra tare

 Marin bioteknologi    Markedsforskning    Produksjonsbiologi    Prosessteknologi    Sjømatindustri  

I prosjektet skal forskerne blant annet studere komponenter i makroalger som kan brukes som ingredienser i matindustrien, og undersøke effekten av prosessteknologi på innholdet av potensielt farlige stoffer.

Tidspunkt:2. januar 2019 – 31. desember 2021
Finansiering: Nofima
Kontaktperson
Portrettbilde av Dagbjørn Skipnes
Dagbjørn Skipnes

Seniorforsker
Tlf.: +47 926 92 252
dagbjorn.skipnes@nofima.no

Nysgjerrig på tare?

Sjekk disse artiklene:

Verdt å vite om tare til mat

Tare – viktig kilde til livsviktig jod

Makroalger (tang og tare) er en av verdens største fornybare biomasser. Den er lite utnyttet til verdiskaping i Norden.  Bærekraft er et nøkkelbegrep for Nofima og derfor er makroalger et av de strategiske satsingsområdene.

De siste årene har det strategiske fokuset vært rettet mot dyrking, prosessering og ekstraksjon, spesielt fra sukkertare. Til tross for det store potensialet for verdiskaping innen denne grenen av bioøkonomien, er det fortsatt mange utfordringer for den norske tarenæringen. De viktigste utfordringene er manglende markedskunnskap og markedstilpassede produkter, i tillegg til at næringen er sterkt sesongbetont og dermed har kapasitetsproblemer ved prosessering.

Matindustrien og taredyrkerne er opptatt av at innholdsstoffene i tareproduktene blir godt dokumentert og at metodene for å styre mengden av f.eks. jod, arsen og kadmium blir klare. Problemer med høye innhold av jod og tungmetaller er spesielt stort i sukkertare, som er svært populær blant både taredyrkerne og industrien. Vi planlegger derfor en post doc som vil undersøke hvilken effekt prosessteknologi har på innholdet av potensielt farlige stoffer i tare, inklusive jod, kadmium, og arsen. Dette er svært viktig, ettersom matindustrien kan bli en stor tarekunde. Eksempelvis ville fiskematbransjen alene brukt hele den nasjonale årsproduksjonen av dyrket tare dersom 15 % av fiskematen ble tilsatt 4,7 % tare.

Makroalger inneholder både funksjonelle og bioaktive komponenter som kan brukes som ingredienser i matindustrien. Den spesifikke celleveggstrukturen er avgjørende for hvilken metode som er optimal for ekstraksjon. Derfor må ekstraksjonsmetoden tilpasses hver enkelt art. De bioaktive komponentene er svært sensitive for varme og løsemidler. Det er nødvendig å identifisere og utvikle nye ekstraksjonsprosesser som gir bedre utbytte og selektivitet. Bærekraftige produkter som er trygge å bruke i mat må gjøres lønnsomme.

 

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker