I prosjektet studerte vi blant annet komponenter i makroalger som kan brukes som ingredienser i matindustrien, og undersøkte om prosessteknologier kan redusere innholdet av potensielt farlige stoffer.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Prosjektet har gitt store framskritt når det gjelder kunnskapen om blant annet innholdet av jod i tare og de utfordringene dette gir. Dette har vært hovedtema for flere vitenskapelige artikler og har vært et delelement i alle åtte artiklene som til nå er akseptert for publisering. 

Utfordringer med høye innhold av jod og tungmetaller er spesielt stort i sukkertare, som er svært populær blant både taredyrkerne og industrien. Postdoktor Marthe Blikra har gravd dypt i denne problemstillingen og undersøkt hvilken effekt prosessteknologi har på innholdet av potensielt farlige stoffer i tare, inklusive jod, kadmium, og arsen. Dette er svært viktig, ettersom matindustrien kan bli en stor tarekunde. Eksempelvis ville fiskematbransjen alene brukt hele den nasjonale årsproduksjonen av dyrket tare dersom 15 % av fiskematen ble tilsatt 4,7 % tare.

Makroalger (tang og tare) er en av verdens største fornybare biomasser. Den er lite utnyttet til verdiskaping i Norden. 

Bærekraft er et nøkkelbegrep for Nofima og derfor er makroalger et av de strategiske satsingsområdene. De siste årene har det strategiske fokuset vært rettet mot dyrking, prosessering og ekstraksjon, spesielt fra sukkertare.

Til tross for det store potensialet for verdiskaping innen denne grenen av bioøkonomien, er det fortsatt mange utfordringer for den norske tarenæringen. TastyKelp har gitt oss kunnskap om at forbrukermarkedet ser på tare med spenning og forventning. Dette har ikke bare resultert i publikasjoner; prosjektet har også medvirket til et titalls nye produkter på markedet. 

Makroalger inneholder både funksjonelle og bioaktive komponenter som kan brukes som ingredienser i matindustrien. Den spesifikke celleveggstrukturen er avgjørende for hvilken metode som er optimal for ekstraksjon. Derfor må ekstraksjonsmetoden tilpasses hver enkelt art. 

De bioaktive komponentene er svært sensitive for varme og løsemidler. Det er nødvendig å identifisere og utvikle nye ekstraksjonsprosesser som gir bedre utbytte og selektivitet. Nofima har blant annet arbeidet med enzymatisk ekstraksjon i prosjektet.

Bærekraftige produkter som er trygge å bruke i mat må gjøres lønnsomme. 

Verdt å vite om tare

Publikasjoner