Foto: Terje Aamodt © Nofima

BIO4ROBUST

Laksens biologi i fokus: Robust fisk i en havbruksnæring i omstilling

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

I prosjektet BIO4ROBUST er fokus på oppdrettslaksens biologi: Målet er en robust fisk i en havbruksnæring i omstilling.

Tidspunkt:1. januar 2020 – 31. desember 2022
Kontaktperson
Portrettbilde av Vasco Mota
Vasco Mota

Forsker
Tlf.: +47 469 54 659
vasco.mota@nofima.no

Produksjonen av tusenvis av tonn oppdrettslaks blir flyttet fra tradisjonelle til mer intensive produksjonssystemer på land, kalt resirkulerende akvakultursystemet (RAS).

Utfordrer grensene

I slike systemer ligger alt til rette for maksimal ytelse hos fisken, men samtidig utfordrer det grensene for fiskens biologi.

Oppdretterne får store utfordringer knyttet til naturlige biologiske endringer i fisken som for eksempel smoltifisering og kjønnsmodning. Høy dødelighet og dårlig kvalitet på både fisk- og fiskeprodukt blir resultatet.

Det er derfor nødvendig å samle mer kunnskap om hvordan man kan kombinere potensialet i RAS-systemene med bærekraftig produksjon av robuste smolt, post-smolt og fisk til slaktestørrelse.

Målene i BIO4ROBUST-prosjektet:

i) å undersøke effekter av lysforhold og ernæringsstrategier på vekst, fettforbrenning og seksuell modning;
ii) å studere effekten av ulike forhold mellom fordøyelig protein og fordøyelig energi og vanntemperatur på smoltifisering, overføring til sjøvann og kjønnsmodning
iii) å studere virkningen av ernæring, lysforhold og hormoner under tidlig kjønnsmodning, ved å studere i hvilket omfang/nivå gener for produksjon av steroidhormoner, uttrykkes
iv) å undersøke virkningene av lysforhold og ernæring på fiskens barrierevev, gonadeutvikling og immunitet
v) å utvikle verktøy for å vurdere fettakkumulering i fisk og avklare de metabolske konsekvensene av akkumulering av overskuddsfett i ulike fettdepoter.

Vil forstå mer

Det forventes at vi gjennom BIO4ROBUST-prosjektet vil forstå mer av smoltifiseringen, overføringen av fisken til sjø og den tidlige kjønnsmodningsfasen, og lære mer om laksens robusthet. Bruk av nye analyseverktøy blir viktige for å oppå denne forståelsen.

Arbeidet vil få betydelig innvirkning på fremtidig produksjon av oppdrettslaks og på velferds- og prestasjonsvurdering.

Les mer om:

Relatert innhold