I dette prosjektet skaffer vi kunnskap om hvordan man kan kombinere potensialet i RAS-systemene med bærekraftig lakseproduksjon.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2020

Slutt

31. des 2022

Finansiert av

Nofima

Utfordrer grensene

Produksjonen av tusenvis av tonn oppdrettslaks blir flyttet fra tradisjonelle til mer intensive produksjonssystemer på land, kalt resirkulerende akvakultursystemet (RAS).

I slike systemer ligger alt til rette for maksimal ytelse hos fisken, men samtidig utfordrer det grensene for fiskens biologi. Oppdretterne får store utfordringer knyttet til naturlige biologiske endringer i fisken, som for eksempel smoltifisering og kjønnsmodning. Høy dødelighet og dårlig kvalitet på både fisk- og fiskeprodukt blir resultatet.

Det er derfor nødvendig å samle mer kunnskap om hvordan man kan kombinere potensialet i RAS-systemene med bærekraftig produksjon av robuste smolt, post-smolt og fisk til slaktestørrelse.

Målene i prosjektet

  • å undersøke effekter av lysforhold og ernæringsstrategier på vekst, fettforbrenning og seksuell modning
  • å studere effekten av ulike forhold mellom fordøyelig protein og fordøyelig energi og vanntemperatur på smoltifisering, overføring til sjøvann og kjønnsmodning
  • å studere virkningen av ernæring, lysforhold og hormoner under tidlig kjønnsmodning, ved å studere i hvilket omfang/nivå gener for produksjon av steroidhormoner, uttrykkes
  • å undersøke virkningene av lysforhold og ernæring på fiskens barrierevev, gonadeutvikling og immunitet
  • å utvikle verktøy for å vurdere fettakkumulering i fisk og avklare de metabolske konsekvensene av akkumulering av overskuddsfett i ulike fettdepoter.

Vil forstå mer

Vi forventer at vi gjennom BIO4ROBUST-prosjektet vil forstå mer av smoltifiseringen, overføringen av fisken til sjø og den tidlige kjønnsmodningsfasen, og lære mer om laksens robusthet. Bruk av nye analyseverktøy blir viktige for å oppå denne forståelsen.

Arbeidet vil få betydelig innvirkning på fremtidig produksjon av oppdrettslaks og på velferds- og prestasjonsvurdering.

Publikasjoner