Jeg har en bakgrunn i signal behandling fra NTNU med en PhD innen radar teknologi. Jeg har også bak meg en erfaring i en norsk start-up der ultralyd ble brukt i mobile enheter som støtte for en menneske-maskin grensesnitt. I Nofima jobber jeg med spektroskopi for industrielle anvendelser, særlig inn mot land-basert mat industri. Jeg jobber også med å anvende maskin læring på bilde og video kilder, mest med anvendelser for akvakultur problemer.

+47 977 80 847

+47 64 97 01 76

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin