Jeg jobber som forsker ved avdeling BioLab innen fagområdet kjemi, og har vært her siden 2011.

Jeg er metodeansvarlig for følgende metoder: Nitrogenforbrenning (Dumas), Fiber, Peptidfordeling, Viskositet, Egenvekt, Hydrolysegrad (OPA), fettekstraksjon (Bl&D), Anisidintall (ekstrakt), Peroksidtall (ekstrakt), Frie fettsyrer (ekstrakt).

I tillegg til metodeansvar er jeg også innom metodevalidering, HMS (kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering, stoffkartotek, risikovurdering), kvalitetssikringsarbeid.

Jeg har en mastergrad i sivilingeniørstudiet Industriell Kjemi og Bioteknologi fra NTNU (2009).

+47 416 25 811

+47 55 50 12 59

E-post

Bergen

BioLab

Cristin Se publikasjoner i Cristin