Jeg er seniorforsker i Nofima og jobber med utvikling og bruk av hurtige spektroskopiske analysemetoder for måling av mat og matkomponenter. Jeg har stor interesse for teknikker som Infrarød og Raman spektroskopi og hvordan disse teknikkene kan brukes for mer detaljert kjemisk karakterisering av maten. Dette innebærer for eksempel måling av proteinsammensetning eller sammensetningen av fettet i maten. Jeg er derfor også veldig interessert i koblingen mellom klassiske analysemetoder (som eksempelvis kromatografi) og spektroskopiteknikkene vi jobber med. Og viktigst av alt: vi har nå stort fokus på hvordan disse teknikkene faktisk kan benyttes i matindustrien. Jeg har også i senere år jobbet en del innenfor feltet restråstoffutnyttelse, og jeg leder i dag Peptek, som er Nofima sin internfinansierte fyrtårnssatsning innen bærekraftig proteinproduksjon. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU (2003) og har en doktorgrad i anvendt Raman spektroskopi og matanalyse fra NMBU (2007).

+47 958 40 641

+47 64 97 04 18

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin