Nåværende stilling: Postdoktor. Utdanning: Ph.d. fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2008; M.Sc. (Diplom) i Matvitenskap og teknologi fra Universitetet i Hohenheim, Stuttgart i Tyskland (2003).

Forskningserfaring og interesser: Hovedinteressene mine er innenfor vibrasjonsspektroskopi, særlig FT-IR-spektroskopi. I doktorgradsarbeidet fokuserte jeg på FT-IR-mikrospektroskopi for å undersøke virkningen ulike prosesser innen næringsmiddelproduksjon har på muskelproteiner. Jeg er også interessert i optimalisering av dyrking og fremstilling av mikrobielle flytende kulturer for forbedret FT-IR som en effektiv metode for karakterisering av mikroorganismer.

I tillegg krever arbeidet mitt med spektroskopiske data bruk av multivariate metoder, f.eks. for å integrere spektroskopiske data med andre typer informasjon.

+47 936 47 392

+47 64 97 02 94

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin