Hovedmålet for prosjektet er å undersøke genetisk robusthet hos atlantisk laks ved å redusere termisk sensitivitet i vekst og overlevelse, samt motstand mot og toleranse for lakselus i henhold til termisk stress.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte. Å minimere bruk av medisiner og håndteringsstress for bekjempelse av lakselus er avgjørende for bedre velferd for atlantisk laks, og genetisk forbedring for robusthet til lakselus er den mest effektive måten å oppnå dette.

For den langsiktige bærekraften i oppdrett av atlantisk laks, må det tas hensyn til fremtidige klimaendringer. En primær leveranse av dette prosjektet er å øke kunnskap for langsiktig bærekraftig oppdrett av atlantisk laks i henhold til klimaendringer. Denne kunnskapen vil være nyttig for norsk lakseoppdrett, men også for akvakulturnæringen i hele verden. Dette prosjektet kan sannsynligvis også fungere som en modell for forskning på og forvaltning av andre oppdrettsarter.

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke genetisk robusthet hos atlantisk laks ved å redusere termisk sensitivitet i vekst og overlevelse, samt motstand mot og toleranse for lakselus i henhold til termisk stress.

FutureFish vil også undersøke og identifisere de fysiologiske mekanismer og kandidatgener involvert i robusthet mot termisk stress og lakselus i atlantisk laks, og evnen til å spise lakselus hos rognkjeks. Informasjon og kunnskap utviklet i dette prosjektet kan brukes direkte i havbrukssektoren og vil føre til økt seleksjonsrespons gjennom bl.a. genomisk og markørassistert seleksjon.

Publikasjoner