Målet med FutureFish er å undersøke robustheten til laks og rognkjeks i et endret klima. Lars Åke Andersen/Nofima

FutureFish

Robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte

 Avl og genetikk    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2019
Finansiering: Nofima
Samarbeid:Mowi ASA

Å minimere bruk av medisiner og håndteringsstress for bekjempelse av lakselus er avgjørende for bedre velferd for atlantisk laks, og genetisk forbedring for robusthet til lakselus er den mest effektive måten å oppnå dette. For den langsiktige bærekraften i oppdrett av atlantisk laks, må det tas hensyn til fremtidige klimaendringer. En primær leveranse av dette prosjektet er å øke kunnskap for langsiktig bærekraftig oppdrett av atlantisk laks i henhold til klimaendringer. Denne kunnskapen vil være nyttig for norsk lakseoppdrett, men også for akvakulturnæringen i hele verden. Dette prosjektet kan sannsynligvis også fungere som en modell for forskning på og forvaltning av andre oppdrettsarter.

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke genetisk robusthet hos atlantisk laks ved å redusere termisk sensitivitet i vekst og overlevelse, samt motstand mot og toleranse for lakselus i henhold til termisk stress. FutureFish vil også undersøke og identifisere de fysiologiske mekanismer og kandidatgener involvert i robusthet mot termisk stress og lakselus i atlantisk laks, og evnen til å spise lakselus hos rognkjeks. Informasjon og kunnskap utviklet i dette prosjektet kan brukes direkte i havbrukssektoren og vil føre til økt seleksjonsrespons gjennom bl.a. genomisk og markørassistert seleksjon.

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
Havbruksstasjonen i Tromsø ligger i Kårvik på Ringvassøy.
 
Havbruksstasjonen i Tromsø

Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø.