Helsen og velferden til oppdrettede og villfangede akvatiske dyr blir stadig viktigere for dagens og fremtidens akvakultur. Vi må forbedre vår forståelse av dyrenes helse- og velferdsstatus for å styrke mestringsevnen og robustheten til både dyrene og næringen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

I dette prosjektet skal vi lage, evaluere og etablere en felles, formålstjenelig  ‘verktøykasse’ for evaluering av dyrevelferd og -helse som Nofima kan benytte som en standard både i vår nåværende forskningsportefølje og i en eventuell digitalisert online helse- og velferdsovervåkning i fremtiden.

Ved å utvikle operasjonelle helse- og velferdsindikatorer vil næringen også bli utstyrt med formålstjenelige, kunnskapsbaserte evalueringsprotokoller, som dermed vil fremme en bærekraftig utvikling i oppdrett av både fisk og skalldyr.

Vi vil også arbeide for å øke mestringsevnen og robustheten til Norges viktigste oppdrettsprodukt, laks, via programmering i tidlig livsstadie ved bruk av biologisk aktivt vann fra resirkuleringsanlegg og ved å designe mikrobielle økosystembehandlinger for å forbedre prestasjonene i løpet av produksjonen.

Økt kunnskap om effekten av gjenbrukt vann fra lukkede produksjonssystemer (RAS) er særlig viktig fordi denne produksjonsformen har økt betydelig i Norge de siste årene.

Publikasjoner