FarmWELL prosjektgruppa i aksjon. Foto: Jelena Kolarevic og Karoline Valseth / Nofima.

FarmWELL

Farmed Animals WeLfare TooLbox

 Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Helsen og velferden til oppdrettede og villfangede akvatiske dyr blir stadig viktigere for dagens og fremtidens akvakultur. Vi må forbedre vår forståelse av dyrenes helse- og velferdsstatus for å styrke mestringsevnen og robustheten til både dyrene og næringen.

Tidspunkt:1. januar 2018 – 31. desember 2020
Finansiering: Nofima
Finansiør:Nofima

I dette prosjektet skal vi lage, evaluere og etablere en felles, formålstjenelig  ‘verktøykasse’ for evaluering av dyrevelferd  og helse som Nofima kan benytte som en standard både i vår nåværende forskningsportefølje og i en eventuell digitalisert online helse- og velferdsovervåkning i fremtiden.

Ved å utvikle operasjonelle helse- og velferdsindikatorer vil næringen også bli utstyrt med formålstjenelige, kunnskapsbaserte evalueringsprotokoller, som dermed vil fremme en bærekraftig utvikling i oppdrett av både fisk og skalldyr. Vi vil også arbeide for å øke mestringsevnen og robustheten til Norges viktigste oppdrettsprodukt, laks, via programmering i tidlig livsstadie ved bruk av biologisk aktivt vann fra resirkuleringsanlegg og ved å designe mikrobielle økosystembehandlinger for å forbedre prestasjonene i løpet av produksjonen.

Økt kunnskap om effekten av gjenbrukt vann fra lukka produksjonssystemer (RAS) er særlig viktig fordi denne produksjonsformen har økt betydelig i Norge de siste årene.

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.