Målet med dette prosjektet er å belyse sammenhengen mellom fôringredienser, fôrteknologi og slam, og hvordan dette kan bidra til å øke utnyttelsen av fôrressursene og i tillegg gi bedre vannkvalitet i landanlegg (RAS).

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2022

Slutt

31. des 2024

Finansiert av

Nofima

Bakgrunn

En betydelig andel av fôrets næringsstoff og energi blir til fôrrester og faeces som samles opp som slam i landanlegg.

Nofima har utviklet teknologi med potensiale for å samle opp og separere fôrspill og gjødsel slik at fôrspillet kan resirkuleres til karene, og alt fôr blir spist av fisken. Dette krever fôr med stabil pellet, og effektiv oppsamling av faeces krever også fast konsistens på faeces. Ved å optimalisere fôret vil det være mulig med null fôrspill.

Effektiv oppsamling av faeces uten ekstra vann vil redusere energibruk, og vil også kunne gi bedret vannkvalitet i RAS-anlegg.

Mål

Prosjektet hovedmål er å utvikle metoder og kunnskap som vil bidra til at alt fôr i et landanlegg blir spist, faeces blir samlet opp effektivt og slammet består bare av faeces.

Når alle partikler filtreres effektivt ut vil dette også gi bedre vannkvalitet i RAS. 

Dette gjør vi

  1. I dette prosjektet skal det utvikles fôr som har høy vannstabilitet slik at uspist fôr i landanlegg kan samles opp og resirkuleres til karet uten å gå i oppløsning. Ulike ingredienser vil bli testet, og det vil også bli testet ulike bindere i fôret, med mål om faeces med fast nok konsistens til å bli effektivt samlet opp.
  2. Det vil bli utviklet metodikk for å karakterisere faeces-konsistens. Nofima har utviklet teknologi som samler opp og separerer fôrrester og faeces ved utløpet av karet. I tillegg til at dette gir mulighet for å resirkulere fôret, blir også faeces effektivt filtrert ut uten ekstra vann.
  3. I et fiskeforsøk skal det måles hvordan dette påvirker vannkvalitet og biofilter i RAS, da effektiv fjerning av partikler antas å redusere belastningen på biofilter og gi bedre vannkvalitet.
  4. Det oppsamlede slammet bestående av bare faeces, og uten fôrrester, vil ha annen sammensetning enn dagens slam, som inneholder en betydelig mengde fôr. Egenskaper og bruksverdi til dette slammet vil bli vurdert.

Verdt å vite