Jeg jobber som postdoktor i avdelingen Råvare og Prosess. Mitt hovedfokus er å undersøke muligheter for å bruke Raman spektroskopi til å måle matkvalitet i prosesslinjene i industrien (in-line målinger) eller å gjøre raske målinger ved siden av prosesslinjene (at-line målinger).

Motivasjonen er å gi industrien verktøy til bedre å kunne styre og optimalisere sine prosesser eller overvåke effekten av relevante faktorer kontinuerlig.

Eksempler på anvendelser jeg har sett nærmere på er raske målinger av fettsyrekomposisjon i laksefileter og kjemisk sammensetning av kyllingrestråstoff som skal brukes i enzymatisk hydrolyse.

+47 975 62 687

+47 64 97 03 31

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin