Prosjektet tar mål av seg til å bedre vår vurderingsevne av og kunnskap om fiskevelferd, via digitalisering.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2019

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

Nofima

Digitale teknologier er i ferd med å revolusjonere havbruksnæringen, og digitalisering er et sentralt tema for både produksjonsbedrifter og leverandørindustrien. Det forventes at digitalisering vil bidra til å løse en rekke utfordringer knyttet til både produktivitet, fiskevelferd og daglig drift. Sammenstilling av objektive målinger og data kan gjøre beslutningsprosesser raskere og bedre, og gi ny innsikt i årsakssammenhenger og utfordringer.

Røntgenanalyse av laks. Foto: K. H. Gannestad, L. E. Solberg © Nofima

Nofima-prosjektet DigitalAqua tar mål av seg til å bedre vår vurderingsevne av og kunnskap om fiskevelferd via digitalisering. DigitalAqua kombinerer Nofimas kompetanse innen produksjonsbiologi, fiskevelferd, bildeanalyse og multivariat dataanalyse, for å undersøke hvordan digitalisering kan bidra til å gi et bedre bilde av hvordan fisken har det. Dette oppnås ved:

  • Digitalisering av velferdsindikatorer, dvs verktøyene vi bruker for å evaluere fiskevelferd, basert på bildeanalyse og nye sensorer som måler selve fisken eller miljøet.
  • Bedre forståelse av de underliggende faktorene som påvirker fiskevelferd i oppdrettssystemer, ved bruk av avanserte metoder for data-analyse som kan systematisere og trekke ut informasjon fra store og komplekse datasett.

Denne digitale verktøykassen kan hjelpe havbruksnæringa med å definere robuste velferdsindikatorer og risikofaktorer, samt analysere variasjonen i disse i ulike produksjonssystemer og -miljø. Slike verktøy kan brukes i daglig beslutningsstøtte, til produksjonsovervåking og tidlig varsling om avvik, og bidra til produksjonsforbedringer på lang sikt.

Publikasjoner