Foto: Frank Gregersen © Nofima.

DigitalAqua

Hvordan kan digitalisering bidra til måling av fiskevelferd?

 Produksjonsbiologi  

Hvordan kan digitalisering bidra til måling av fiskevelferd?

Tidspunkt:1. januar 2019 – 31. desember 2021
Finansiering: Nofima
Kontaktperson
Portrettbilde av Christopher Noble
Christopher Noble

Seniorforsker
Tlf.: +47 909 65 133
chris.noble@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Thomas Larsson
Thomas Larsson

Forsker
Tlf.: +47 413 47 369
thomas.larsson@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ingrid Måge
Ingrid Måge

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 84 041
ingrid.maage@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Lars Erik Solberg

Digitale teknologier er i ferd med å revolusjonere havbruksnæringen, og digitalisering er et sentralt tema for både produksjonsbedrifter og leverandørindustrien. Det forventes at digitalisering vil bidra til å løse en rekke utfordringer knyttet til både produktivitet, fiskevelferd og daglig drift. Sammenstilling av objektive målinger og data kan gjøre beslutningsprosesser raskere og bedre, og gi ny innsikt i årsakssammenhenger og utfordringer.

Røntgenanalyse av laks. Foto: K. H. Gannestad, L. E. Solberg © Nofima

Nofima-prosjektet DigitalAqua tar mål av seg til å bedre vår vurderingsevne av og kunnskap om fiskevelferd via digitalisering. DigitalAqua kombinerer Nofimas kompetanse innen produksjonsbiologi, fiskevelferd, bildeanalyse og multivariat dataanalyse, for å undersøke hvordan digitalisering kan bidra til å gi et bedre bilde av hvordan fisken har det. Dette oppnås ved:

  • Digitalisering av velferdsindikatorer, dvs verktøyene vi bruker for å evaluere fiskevelferd, basert på bildeanalyse og nye sensorer som måler selve fisken eller miljøet.
  • Bedre forståelse av de underliggende faktorene som påvirker fiskevelferd i oppdrettssystemer, ved bruk av avanserte metoder for data-analyse som kan systematisere og trekke ut informasjon fra store og komplekse datasett.

Denne digitale verktøykassen kan hjelpe næringa med å definere robuste velferdsindikatorer og risikofaktorer, samt analysere variasjonen i disse i ulike produksjons-systemer og -miljø. Slike verktøy kan brukes i daglig beslutningsstøtte, til produksjonsovervåking og tidlig varsling om avvik, og bidra til produksjonsforbedringer på lang sikt.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.

Havbruksstasjonen i Tromsø ligger i Kårvik på Ringvassøy.
 
Havbruksstasjonen i Tromsø

Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø.