Jeg jobber med kommunikasjon og samfunnskontakt. I min jobb har jeg ansvaret for kommunikasjonsavdelingen som også omfatter bibliotek, arkiv og resepsjon.

Til daglig jobber jeg med formidling, mediekontakt, merkevarebygging og omdømmehåndtering av Nofima. En del av tiden går også med til samfunnskontakt som innebærer at jeg har kontakt med politikere og andre beslutningstakere.

Jeg er tilknyttet Nofimas ledergruppe som innebærer strategisk arbeid og posisjonering av Nofima.

Min bakgrunn har jeg fra media der jeg jobbet for Nordlys, Troms Folkeblad, Bladet Tromsø og VG før jeg i 2006 gikk over i kommunikasjonsbransjen.

Da jeg begynte i Nofima i 2013 kom jeg fra stillingen som kommunikasjonssjef i Tromsø kommune.

+47 416 10 130

+47 77 62 92 22

E-post

Tromsø

Administrasjon