Det er økende interesse fra forskere og industri for å utvikle genomiske ressurser, som brukes til å studere DNA-et, til de etablerte oppdrettsartene og til arter i fremvekst.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Genomikk er studien av DNA i enkeltorganismer. Nye genomiske verktøy kan bla bli brukt til å studere produksjons-, helse- og velferdsegenskaper i fisk og til å estimere genomiske verdier for avlsfisk. Genomiske metoder og verktøy er hele tiden i utvikling og det er avgjørende for Nofima å spisse kompetansen og utvikle dem til våre prosjekter.

I Genomcs4Robust prosjektet vil vi i Nofima bygge opp vår kapasitet til å utføre genomanalyser og prosedyrer som målrettet sekvensering og genredigering. Videre vil genomiske dataplattformer bli etablert for å organisere, koble og bruke genomiske ressurser, og vi vil styrke genomisk datamodelleringskapasitet.

Mål

Genomics4Robust har som mål å bygge og forbedre kompetansen vår når det gjelder å integrere genomiske ressurser for utvikling av robust fisk.

For mer informasjon, les om prosjektet på engelsk: Integrating genomics resources for robust fish for the future.

Publikasjoner