Sist oppdatert

Les på engelsk

Finne nye måter og metoder å takle økende utfordringer med for eksempel overvekt og fedme blant barn og unge. 

Ta i bruk nyskapende teknologi som gjør det mulig å produsere muskelproteiner til mat på en ny og miljøvennlig måte, ved hjelp av bioreaktorer i stedet for tradisjonelle husdyr. 

Redusere matsvinn, bedre utnyttelse av råvarer og reståstoff fra fisk, kjøtt og grønt. Og samtidig bidra til mer trygg, sunn og bekvemmelig mat ved å bruke innovative og energieffektive prosesseringsteknikker. 

Dette er noen få eksempler.  

Målet er effektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon som gir trygg og næringsrik mat av høy kvalitet. 

Relaterte temasider