Jeg er seniorforsker i innovasjonsledelse i avdelingen Sensorikk, forbruker og innovasjon i Nofima.

Forskningsinteressene mine har fokus på strategiske og organisatoriske endringer knyttet til hvordan ulike landbruks- og næringsmiddelvirksomheter, verdikjeder og systemer tar i bruk innovasjoner.

Jeg brenner for å utforske bioøkonomiske og sirkulærøkonomiske kontekster, og jeg er særlig interessert i å utforske implementeringsprosessen for innovasjoner rettet mot å fremme bærekraftsovergangen i jordbruks- og næringsmiddelsektoren, inkludert flaskehalser, suksessfaktorer og utfordringer forbundet med dette.

Forskningsaktivitetene mine har blant annet kretset rundt drivere for innovasjon, bransjeoverskridende og åpen innovasjon, fremveksten av nye verdikjeder, redesign av forretningsmodeller i retning av mer sirkulære og bærekraftige mønstre samt utviklingen av teknologiske innovasjonssystemer.
Jeg har også bidratt til forskning på systemtenkning og forbrukeratferd knyttet til aksept av nye innovasjoner.

Jeg tok en Ph.D. i innovasjonsteknologier for jordbruks- og næringsmiddelvitenskap ved Universitetet i Milano i 2009, etter å ha fullført en M.Sc. i næringsmiddelvitenskap og -teknologier ved samme universitet.

I løpet av forskerkarrieren har jeg vært postdoktor ved Universitetet i Milano (Italia, 2010–2015), forsker ved Universitetet i Bonn (Tyskland, 2015–2019) og førsteamanuensis ved det Katolske universitetet i Lille (Frankrike, 2019–2021), før jeg kom til Nofima i september 2021.

+47 404 96 352

+47 64 97 01 72

E-post

Ås

Sensorikk, forbruker og innovasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin