Jeg jobber som forsker innen fagområdet forbrukerdrevet innovasjon og er en del av Innovasjonsgruppen i Nofima på Ås. Jeg har bred erfaring i prosjektledelse fra forskningsprosjekter, store og små industrirettede prosjekter, kurs, fagdager og nettverk. Jeg er leder for Kompetansenettverk Lokalmat i Region Øst – et tiltak finansiert av Landbruks- og Matdepartementet (LMD) sin satsing på lokalmat og tilleggsnæring i landbruket.
Utdanning: Jeg er utdannet næringsmiddelkandidat ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås (1996). Jeg har senere tatt ulike kurs innen kjøtteknologi, produktutvikling, innovasjonsprosesser og innovasjonsledelse. Sertifisert Idèastronaut, 2005 og fullført Excecutive Master of Management program i Nyskaping og kommersialisering, BI (2015). Min yrkeserfaring har jeg fra produktutvikling i A/S Freia (1996-1997) og prosessutvikling i Stabburet AS (1997-2000).

+47 975 41 669

+47 64 97 03 20

E-post

Ås

Sensorikk, forbruker og innovasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin