Sist oppdatert

Les på engelsk

Vi forsker på hvordan forandringer i samfunnet påvirker matvaner, holdninger og preferanser – og hvordan forbrukere oppfatter matinnovasjoner. Hva skal til for å lykkes med innovasjonsarbeid i en bærekraftig matnæring? Trengs det et nytt tankesett og nye måter å samarbeid på? 

Vi utvikler nye verktøy og metoder som kan hjelpe i innovasjonsprosesser. Vi forsker på innovasjonsprosesser, og bruker «Design Thinking» for å tilrettelegge og lede gode innovasjonsløp. Forbrukerne involveres. Vi undersøker hvordan de oppfatter matinnovasjoner.  

Avdelinger som jobber med innovasjonsforskning