Jeg er utdannet pølsemakermester og næringsmiddeltekniker med erfaring fra kjøttproduksjon, fiskematproduksjon og har flere år i dagligvaren som ferskvaresjef. Jeg er hoveddommer i NM kjøttprodukter, hvor jeg har lang erfaring som dommer. Er medlem av fagjuryen spesialitet i stiftelsen Norsk Mat.

I dag jobber jeg med kjøttproduksjon fra liten til stor, fra deltagelse i EU-prosjekter/forskningsprosjekter til lokalmatprodusenter over hele landet. Jeg holder kurs i kjøttproduksjon, farseproduksjon og spekematproduksjon fra nedskjæring til ferdig produkt samt merking og næringsberegning av næringsmidler.
Jeg hjelper bedrifter med utvikling av resepter og tilpassinger til nye regelverk, nytt utstyr og at de skal forstå effekten av alle prosesser og ingredienser i et produkt. Jeg har et stort nettverk blant kjøttbedrifter, leverandører til næringsmiddelindustrien og ikke minst lokalmatprodusenter over hele landet.

I 2019 mottok jeg stiftelsen Matmerk sin hederspris.

+47 901 58 783

+47 64 97 02 74

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin