Jeg er seniorforsker for innovasjon og leder for Nofimas strategiske forskningsprogram «FoodForFuture». I min forskning fokuserer jeg på forståelse av skjulte forbruker/kundebehov for å identifisere muligheter for innovasjon, utvikle og etablere innovasjonsverktøy for å øke suksessraten og verdiskaping av innovasjoner, og bidra til forståelse og dannelse av nettverk og andre former for samarbeid. Mange av prosjektene jeg er engasjert i, legger til rette for bærekraftig endring av matsystemet og er prosjekter med fokus på plantebaserte og andre alternative proteiner. Jeg har lang erfaring fra ulike strategiske roller i industrien. Jeg har ledet FoU -grupper og innovasjonsprosjekter i FMCG -industrien (mat, kosmetikk, emballasje etc.). Jeg var også ansvarlig for globale produkt- og teknologistrategier og migrasjonsplaner og har bred erfaring med å lede organisatoriske forbedringer.

+47 400 75 077

+47 64 97 04 55

E-post

Ås

Sensorikk, forbruker og innovasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin