Det er 20 meter fra utgangsdøra til vannkanten der blæretang, grisetang, sukkertare og krusflik gror. Det er fasinasjonen for tang og tare som fikk Anne-Lise og Bjørn Viken til å ta steget fra sikre jobber til en gründertilværelse. Nå har de gjort egen kunnskap til et ettertraktet produkt.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

Det startet for seks år siden. – Vi var blitt hekta på tang og tare, og visste at det var dette vi ville jobbe med. Drivkraften var at tang og tare er en lite utnyttet og samtidig bærekraftig ressurs, og at vi er i forkant av utviklingen, forteller Anne-Lise.

De så for seg å utvikle matvarer, men kviet seg for store investeringer og alle reguleringer knyttet til godkjenning av nye matvarer. Nå lever de av å gjennomføre kurs for både forvaltningen, privatpersoner og bedrifter som er på jakt etter kunnskap om mulighetene.

Fra syltet tang til tangsafari

De var fortsatt i planleggingsfasen da de deltok på en innovasjonsdag høsten 2016. Workshopen til seniorforsker Antje Gonera og seniorrådgiver Stine Alm Hersleth om blant annet Doblin-modellen, ble et vendepunkt. Det satte i gang en rekke tanker.

– Fra å fundere over hvilke tang- og tarematvarer vi skulle utvikle og produsere, forstod vi at kunnskapen vi allerede satt på var vårt sterkeste kort, og det som ville gi oss konkurransefortrinn i flere ledd i verdikjeden. Kjernevirksomheten vår er å formidle kunnskap om tang og tare, og rundt dette har vi utviklet et levedyktig konsept, sier Bjørn Viken.

Anne-Lise og Bjørn etablerte bedriften Ting med Tang med kurskjøkken og -lokale i Engelsviken like utenfor Fredrikstad. Tangsafari er hovedproduktet, og i løpet av en dag får deltakerne ta del i både teoretisk og praktisk kunnskap. De sanker tang og tare i fjæra, lærer hvordan den skal renses og hvordan de skal tilberede tang- og tareretter, som de til sist spiser i fellesskap.

Innovasjonskunnskap i praksis

– Målet med workshopen var å introdusere bedrifter for innovasjon og hvordan et innovasjonstankesett kan få bedrifter ut av komfortsonen og tørre å tenke nytt og annerledes, sier seniorrådgiver Stine Alm Hersleth i Nofima.

Hun og Nofima-kollega seniorforsker Antje Gonera gjennomførte flere praktiske øvelser, deriblant bruk av Doblin-modellens «Ten Types of Innovation». Modellen viser at mulighetene for innovasjon er langt bredere enn hva man kanskje tenker seg, og at innovasjoner kan skje i mange dimensjoner, for eksempel nettverk, kjerneprosesser, produkt og produktsystemer, service og kundeopplevelser.

Anne-Lise og Bjørn fikk øynene opp for at kunnskapsleveranser kunne bli deres produkt, og lærte at jo flere av innovasjonsdimensjonene de benytter seg av, desto vanskeligere blir det for andre å kopiere dem. Ideen om Tangsafari ble født. Målet er å skape verdi for kundene.

Seniorforsker Antje Gonera og seniorrådgiver Stine Alm Hersleth er imponert over hvordan Anne-Lise og Bjørn Viken dekker inn mange av innovasjonsdimensjonene i Doblin-modellen. Dermed blir det vanskeligere for eventuelle konkurrenter å kopiere forretningsideen.

Deltakerne er både forvaltningen, skoler, privatpersoner og bedrifter, kokker og marinbiologer

– Vi mener tang og tare har en naturlig plass i det grønne skiftet. Nå testes det for eksempel å bruke tare til å 3D-printe hud. Det finnes i dag ca. 22 norske dyrkingslisenser. Vi ser en ny næring i utvikling, men ting tar tid, sier Anne-Lise.

Anne-Lise og Bjørn opplever stor og økende interesse for kunnskapen de leverer. Tang og tare er kortreist mat som på bærekraftig vis kan sankes fra naturen. På kundelisten finnes både store, mellomstore og små bedrifter, organisasjoner, museer, kommuner, skoler samt grupper og privatpersoner.

Visjonen er å forandre det mystiske i fjæra til deilig hverdagsmat.

– Vi tilbyr Tangsafari både med utgangspunkt i våre egne kurslokaler eller ved at vi reiser til kundene. I tillegg deler vi kunnskap og erfaringer på hjemmesiden https://tingmedtang.no og i sosiale medier. Nettet er en viktig kanal for å tiltrekke oss nye kunder og holde kontakten med både kunder og samarbeidspartnere. Mange av kundene er lojale og anbefaler oss videre til andre, sier Bjørn.

Lærer bort det som er viktig å vite

Det er flere forhold det er viktig å ta hensyn til når man skal spise tang og tare. Anne-Lise og Bjørn starter Tangsafarien med å fortelle både hvorfor folk bør spise tang og tare, men også hvorfor de ikke må spise for mye.

– Tang og tare kan være en ingrediens som gir smak, både salt og umami, til matvarene. Tang og tare inneholder veldig mye mineraler og vitaminer. Ernæringsmessig er det viktig ikke å få i seg for mye jod, og ulike sorter tang og tare inneholder ulike mengder jod og det er særlig tare som kan inneholde mye jod..  Det er fint å erstatte salt med tørket og knust tang og tare, det er sunnere enn vanlig bordsalt. I tillegg er det bærekraftig og finnes langs hele kysten, påpeker Anne-Lise.

Hvor, hva og hvordan du bør plukke får du også vite. Plukk bare på steder der det er gjennomstrømning. Tidevannet er viktig. Plukk det som sitter fast. Klipp det av, ikke trekk for da ødelegger du festene.

Om Doblin-modellen

Keely et al. (2013) beskrev Doblin-modellen som brukes i det verdensomspennende rådgivningsbyrået Doblin. Doblin-modellen deler innovasjoner inn i tre kategorier med til sammen ti ulike innovasjonsdimensjoner; «Ten types of innovation», her oversatt til norsk:

1. Forretningsoppsett som fokuserer på de interne forholdene i bedriften (inntjeningsmodell, nettverk, struktur, prosesser og metoder)

2. Markedstilbud som er produkter og tjenester bedriften tilbyr (produktdifferensiering og produktsystem)

3. Kundeerfaring som fokuserer på eksterne forhold (service, kanal, merkevare og kundeopplevelse)

Desto flere innovasjonsdimensjoner som integreres i en innovasjon, jo vanskeligere blir det for konkurrentene å kopiere innovasjonen. Innovasjoner sammensatt av flere dimensjoner tenderer også til å gi bedre avkastning over tid.

Kilde:

Keely, L., Pikkel R., Quinn B. og Walters H., (2013). Ten types of innovation: The discipline of building breakthroughs. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Kontaktpersoner