Jeg har jobbet i Nofima siden 2012 og har multivariat analyse som mitt fagområde. Jeg jobber mest innenfor områdene sensometri (data analyser relatert til sensorikk og fobruker forskning), textmining og microbiota (analyse av data fra bakteriesamfunn), men bidrar også i andre prosjekter. Jeg har tidligere jobbet med optimering av prosesser med variabel råkvalitet ved sortering av råvarer. Jeg bruker hovedsaklig R og Matlab til å gjøre data analyser, og prøver å få fram informasjon i kompliserte data ved hjelp av visualisering.

Jeg har en master i biologi fra NMBU (tidligere NLH) og doktorgrad fra det samme universitetet i anvendt statistikk (2002). Jeg har også jobbet ved NMBU, Cigene og i utdanningsdirektoratet.

+47 415 45 207

+47 64 97 03 22

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin