I dette prosjektet skal vi dokumentere «terroir» (stedsegen smak) for Norsk Sider, gjøre en sensorisk produktdifferensiering av sider fra Hardanger og utvikle gode rutiner for bedømning av sensorisk og kjemisk kvalitet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. okt 2020

Slutt

30. sep 2023

Finansiert av

Island, Liechtenstein og Noreg gjennom EØS og Norway Grants Fund for internasjonalt samarbeid på regionalt nivå.

Samarbeid

University iof Nova Gorica, Slovenia (prosjektleder) Nofima, NIBIO, Hardanger Siderprodusentlag og Hardangerrådet iks. I tillegg 4 vinprodusenter/kompetansmiljøer på Balkan

Bakgrunn

Dette internasjonale forskningsprosjektet skal bidra til distriktsutvikling gjennom å utvikle og stadfeste en unik smak og identitet for sider fra Hardanger. This

Mål

Målet med prosjektet er å fremja distriktsutvikling gjennom auka forsking og kunnskapsformidling, og bruk av «terroir» som tilnærming for vin- og siderproduksjon i Slovenia, Kroatia, Nord-Makedonia og Noreg.

Delmål:

  • Sensorisk og kjemisk karakterisering av sider fra Hardanger
  • Utvikle av smakskart for sider
  • Kunnskapen skal delast både med profesjonelle og næringa, men også til alle som er interessert.

Slik jobber vi

Arbeidet med smakskartet har flere steg.

Nofimas trente smaksdommerne kartlegger relevante egenskaper som beskriver siderne fra Hardanger. Deretter tas det frem et smakskart der siderprøver er bedømmes og analyseres utfra intensiteten for de aktuelle egenskapene for hver enkelt prøve.

Smakskartet vil vise variasjoner i aroma for norsk sider og det vil være mulig å undersøke hvordan dyrkingsforhold, eplesort, gjærtype og prosess- og produksjonsforhold påvirker smaksegenskaper.

Nibio har startet arbeidet med å karakterisere sentrale kjemiske komponenter, og er i ferd med å etablere et smakspanel i tett samarbeid med Nofima. Smakspanelet skal ledes av Marianne Hotle ved NIBIO Ullensvang.

Samarbeider med kompetansemiljøer fra Balkan for å øke kvalitet på sider og vin.