Jeg startet som seniorforsker ved Nofima i 2022, i avdeling for sensorikk, forbruker og innovasjon. Her bruker jeg min bakgrunn innen kognitiv til psykologi og min interesse for sanser og persepsjon til å forske på matopplevelser og forbrukeratferd. Jeg har lang erfaring med tverrfaglig forskning, inkludert prosjekter som går på tvers av fagfelt som informatikk, mediestudier og helsevitenskap. I dette krysningspunktet står samhandlinger mellom mennesker og teknologi sentralt, for eksempel hvordan persepsjonen integrerer sanseinntrykk i virtuelle omgivelser, eller hvordan ungdom forholder seg til personaliserte medier som tilpasser seg deres bruksmønstre.
Mat spiller en viktig, men ofte glemt, rolle i samspillet mellom mennesker og digital teknologi. Forbrukere i alle aldre benytter digitale medier til matinspirasjon, det er heller ikke uvanlig at måltider og annen mat inntas foran en skjerm. Matvaner som etableres tidlig i livet er med på å forme hvordan vi forholder oss til mat i voksen alder, derfor er det spesielt viktig å forstå samspillet mellom barn, digitale enheter og mat. Sammen med et forskerteam fra Nofima, er jeg del av et pågående EU-prosjekt hvor vi studerer sammenhengen mellom barns digitale modenhet og deres beslutningsprosesser rundt matvalg.

I tillegg til mitt forskningsarbeid har jeg lang fartstid som studieleder og foreleser, jeg har blant annet undervist i emner som kognitiv psykologi, sosialpsykologi, multisensorisk persepsjon, forbrukeratferd, forskningsmetode og etikk.

+47 41 48 19 09

E-post

Ås

Sensorikk, forbruker og innovasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin