Jeg er forsker i Nofima. Jeg jobber med spektroskopi, dataanalyse og statistikk.

De spektroskopiske teknikkene gjør det mulig å bruke rimelige og ekstremt raske analysemetoder, som er ideelle for å analysere store mengder mat. Et NIR-spektrometer kan samtidig analysere protein-, fett-, karbohydrat- og fiberinnhold i en prøve på en brøkdel av et sekund.

Arbeidet mitt handler om å hjelpe norsk matindustri til å bruke spektroskopiske metoder for å sikre matkvalitet, uten at dette får stor innvirkning på matprisen.

Før jeg begynte i Nofima, jobbet jeg i Sveits med å utvikle maskiner for matsortering som bruker NIR-spektroskopi (2015-2021).

Jeg har en doktorgrad i kjemometri og har jobbet med de svenske matmyndighetene for å utvikle analysemetoder for matsikkerhet når det gjelder ukjente kilder som forurenser mat (2015).

+47 922 13 502

+47 64 97 01 52

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin