Jeg har jobbet som rådgiver og prosjektleder på Ås fra 2006. Her leder jeg EU prosjekter, prosjekter støttet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SLF samt andre oppdragsprosjekter. Jeg leder produktutviklingsnettverk og jeg er med på besøksordninger. Jeg er og engasjert i forskningsprogrammet Innovasjon og produktutvikling i matindustrien. Jeg er fagperson på innovasjons, vegetabiler, økologisk produksjon og prosjektledelse. Etter fem års studier på UMB på Ås, jobbet jeg i L.O.G AS i fire år som produktsjef for biologisk plantevern samt med grønnsaksfrø. Jeg har vært heltidsengasjert i et Innovasjon Norge prosjekt i to år, der jeg har kommersialisert produktet Norske Dessertbær. Jeg har jobbet i tre år som prosjektleder for Sosial- og helsedirektorate
ts største prosjekt ”Skolefrukt”. Da var jeg lokalisert på Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Her hadde jeg også ansvaret for det økologiske prosjektet alle opplysningskontorene i landbruket stod bak.

PhD fra UiO, TIK 2021 med tittel: Radical innovation in a conservative industry – Selected cases of new product development in the Norwegian food industry

+47 952 04 118

+47 64 97 02 46

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin