Vi studerer hvordan vi kan få til et skifte mot en bærekraftig matsektor med lavt utslipp. Vi må finne potensialet og hindringene for endringer i etterspørsel, produksjon og innovasjon.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2021

Slutt

31. mar 2025

Finansiert av

Norges forskningsråd KSP

Samarbeid

CICERO, NMBU, UiO, NTNU, NLR, Ruralis, RISE, S-FOOD, Orkla, Dagens, Oda, Entusiast AS, Klimastiftelsen, Fremtiden i våre Hender og Etisk Handel Norge,

Bakgrunn

Dette prosjektet adresserer det sentrale målet for en bærekraftig og lavutslippsmatsystemomstilling i Norge ved å søke en bedre forståelse av hva som kan endres og hvordan slike endringer kan legges til rette.

Mål

Hovedmål med prosjektet er å studere hvordan man kan støtte et skifte mot et bærekraftig matsystem med lave utslipp ved å identifisere potensial og barrierer for endringer i etterspørsel, produksjon og innovasjon, og insentivene som kan fjerne disse barrierene og realisere potensialene.

Dette gjør vi

I løpet av prosjektet er målet å:

  1. Undersøke potensialene for mer plantebasert produksjon
  2. Analysere drivere for forbruksvalg og bærekraftige forretningsmodeller – her er Nofima involvert i samarbeid med NMBU båd emed forbruker og innovasjonskunnskap
  3. Utforske bærekraftige forretningsinnovasjoner og markedsmuligheter – her skal vi forstå hvordan aktører lykktes i andre land, identifisierer barrierer i Norge og komme med forslag til nye innovasjoner (forretningsmodell, produkter osv.) – produkt og råvarekunnskap (Mat og Helse) og innovasjonskunnskap fra Nofima bidrar.
  4. Analysere matvaresystemets konflikter og risikoer, og arbeide for større sammenheng i politikken.

Se film om prosjektet

Filmen er laget av Cicero.