Jeg jobber som oppdragskoordinator ved avdeling Biolab, innenfor fagområdet analytisk kjemi og mikrobiologi.

Jeg har kompetanse innen lipidkjemi og har tidligere jobbet med cis- og transfettsyreanalyser på GC-FID og brukt Chromeleon programvare for analyse av kromatogram og rapportering av data.

Til daglig jobber jeg med koordinering av analyseoppdrag, kundeoppfølging, planlegging av lagringsforsøk, fakturering og rapportering av analyseresultater.

Vi bruker LIMS Labvantage for å administrere og lagre analysedata.

Jeg er utdannet bioingeniør ved Høyskolen i Bergen har master i biologisk kjemi fra Universitetet i Stavanger.

+47 905 27 024

+47 55 50 12 26

E-post

Bergen

BioLab