Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Dagbjørn Skipnes

Jeg forsker innenfor mange områder knyttet til varmebehandling av matvarer, spesielt varmetransport, inaktivering av mikroorganismer og varmeinduserte kvalitetsendringer. Med utgangspunkt i forskningsområdene assisterer jeg matindustrien med alt fra dokumentasjon av varmebehandling til produksjonsplanlegging, innbefattet valg av metoder og utstyrfor prosessering. Min faglige bakgrunn ligger innen maskinteknikk og termodynamikk fra NTH og doktorgraden ble forsvart ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap ( NMBU) på Ås med avhandlingen » Optimalisering av varmebehandling av fersk oppdrettstorsk».

Dagbjørn har 20 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Vorre, Aase; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; 2017: Modeling-assisted minimal heat processing of Atlantic cod (Gadus morhua)

Erdogdu, Ferruh; Tutar, Mustafa; Sarghini, Fabrizio; Skipnes, Dagbjørn; 2017: Effects of viscosity and agitation rate on temperature and flow field in cans during reciprocal agitation

Ates, Mehmet Baris; Rode, Tone Mari; Skipnes, Dagbjørn; Lekang, Odd-Ivar; 2016: Modeling of Listeria monocytogenes inactivation by combined high-pressure and mild-temperature treatments in model soup

Ates, Mehmet Baris; Skipnes, Dagbjørn; Rode, Tone Mari; Lekang, Odd-Ivar; 2016: Comparison of spore inactivation with novel agitating retort, static retort and combined high pressure-temperature treatments

Ates, Mehmet Baris; Rode, Tone Mari; Skipnes, Dagbjørn; Lekang, Odd-Ivar; 2016: Survival of sublethally injured Listeria in model soup after nonisothermal heat and high-pressure treatments

Erdogdu, Ferruh; Tutar, Mustafa; Øines, Sigurd; Barreno, Igor; Skipnes, Dagbjørn; 2016: Determining the optimal shaking rate of a reciprocal agitation sterilization system for liquid foods: A computational approach with experimental validation

Ates, Mehmet Baris; Skipnes, Dagbjørn; Rode, Tone Mari; Lekang, Odd-Ivar; 2014: Comparison of bacterial inactivation with novel agitating retort and static retort after mild heat treatments

Grönqvist, Sonja; Skipnes, Dagbjørn; Ohlsson, Thomas; Rosnes, Jan Thomas; 2014: Use of α-amylase and heat transfer modeling to assess the thermal pasteurization of fried fish burgers

Skåra, Torstein; Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Kondjoyan, Alain; Sivertsen, Agnar Holten; Gins, Geert; Van Derlinden, Eva; Valdramidis, Vasilis P; Van Impe, Jan FM; 2014: Estimation of surface temperature and thermal load in short-time heat treatment of surimi through reflectance spectroscopy and heat transfer modeling

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Skipnes, Dagbjørn; 2012: Endpoint temperature of heat-treated surimi can be measured by visible spectroscopy

Rosnes, Jan Thomas; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn; 2011: Recent Advances in Minimal Heat Processing of Fish: Effects on Microbiological Activity and Safety

Rotabakk, Bjørn T; Skipnes, Dagbjørn; Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; 2011: Quality assessment of Atlantic cod (Gadus morhua) caught by longlining and trawling at the same time and location

Skipnes, Dagbjørn; Olsen, Sissel Oddveig; Skåra, Torstein; Sivertsvik, Morten; Lekang, Odd-Ivar; 2011: Optimization of Heat Processing of Farmed Atlantic Cod (Gadus morhua) Muscle with Respect to Cook Loss, Water Holding Capacity, Color, and Texture

Skipnes, Dagbjørn; 2011: Optimisation of thermal processing of fresh farmed cod

Skipnes, Dagbjørn; Olsen, Sissel Oddveig; Skåra, Torstein; Lekang, Odd-Ivar; 2010: Use of residual acid phosphatase activity in heat processed Atlandtic cod (Gadus morhua) for estimating thermal load

Olsen, Sissel Oddveig; Jørgensen, Kåre Bredeli; Birkeland, Svein; Birkeland, Sveinung; Skipnes, Dagbjørn; Skåra, Torstein; 2009: Effects of Phosphates and Salt in Ground Raw and Cooked Farmed Cod (Gadus morhua) Muscle Studied by the Water Holding Capacity (WHC), and Supported by P-31-NMR Measurements

Skipnes, Dagbjørn; Van der Plancken, Iesel; Van Loey, Ann; Hendrickx, Marc E.; 2008: Kinetics of heat denaturation of proteins from farmed Atlantic cod (Gadus morhua)

Olsen, Sissel Oddveig; Skipnes, Dagbjørn; Skåra, Torstein; Hendrickx, Marc E.; 2007: Thermal Inactivation kinetics of acid phosphatase (ACP) in cod (Gadus morhua)

Skipnes, Dagbjørn; Østby, Merete Lund; Hendrickx, Marc E.; 2007: A method for characterising cook loss and water holding capacity in heat treated cod (Gadus morhua) muscle

Skipnes, Dagbjørn; Øines, Sigurd; Rosnes, Jan Thomas; Skåra, Torstein; 2002: Heat transfer in vacuum packed mussels (Mytilus edulis) during thermal processing