Vitenskapelig artikkel

Modeling of Listeria monocytogenes inactivation by combined high-pressure and mild-temperature treatments in model soup

Ates, Mehmet Baris; Rode, Tone Mari; Skipnes, Dagbjørn; Lekang, Odd Ivar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: European Food Research and Technology, vol. 242, p. 279–287–9, 2016

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1438-2377
Elektronisk: 1438-2385

Open Access: none

Lenker:
DOI