Vitenskapelig artikkel

Optimization of Heat Processing of Farmed Atlantic Cod (Gadus morhua) Muscle with Respect to Cook Loss, Water Holding Capacity, Color, and Texture

Skipnes, Dagbjørn; Johnsen, Sissel o.; Skåra, Torstein; Sivertsvik, Morten; Lekang, Odd-Ivar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Aquatic Food Product Technology, vol. 20, p. 331–340, 2011

Utgiver: Haworth Press

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1049-8850
Elektronisk: 1547-0636

Open Access: none

Lenker:
DOI