Potetskrell kan utnyttes bedre med nye teknologier.
Potetskrell kan utnyttes bedre med nye teknologier. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

InProVe

Innovative Processing of Vegetables and Potato

 Prosessteknologi  

Prosjektet har som mål å redusere matsvinn, bedre utnyttelsen av råvarer og reståstoff fra potet- og grønnsaksproduksjon, og samtidig bidra til mer trygg, sunn og bekvemmelig mat ved å bruke innovative og energi-effektive prosesseringsteknikker.

Tidspunkt:1. april 2018 – 31. mars 2021
Finansiering: EU - Era-net - Susfood2
Samarbeid:RISE (Sverige), ILVO og Food Pilot (Belgia), Ankara University (Tyrkia), CRIFFC (Tyrkia), Hoff AS (Norge), Fjordland AS (Norge), Greenyard Prepared (Belgia).
Kontaktperson
Portrettbilde av Trond Karsten Løvdal

På verdensbasis anslås hele 400 millioner tonn avfall fra plantebasert mat hvert år. Nye teknologier i matindustrien kan bidra til at vi bruker mer av hele råvaren, og produserer mat på en mer energi-effektiv måte.

Målsettingen er å utvikle bærekraftige matproduksjonssystemer med innovative teknologier som gir matindustrien nye muligheter til å lage mer bærekraftige potet- og grønnsaksprodukter.

De nye prosessteknologiene vi skal teste omfatter tre typer mikrobølge-oppvarming, i tillegg til pulserende elektriske felt (PEF). Disse vil vi bruke for å vise potensialet for å spare både energi og vannforbruk i produksjonen, og forbedre smak og næringsverdi i produktene. Forbehandling med PEF vil øke verdien på lite utnyttet restråstoff og avfall.

Vi vil bruke datamodeller for å forutsi hvordan ulike prosesser vil påvirke næringsinnholdet i matprodukter. Vi skal i tillegg lage et verktøy for å hjelpe matprodusentene å bruke mindre energi og vann, og gjennom det øke lønnsomheten. For å kunne spare enda mer energi, vil vi også teste ut helt nye måter å emballere produkter på.

Spørreundersøkelse

InProVe har gående en uformell forbrukerundersøkelse om mikrobølgevaner.

Vi vil gjerne høre hvordan du bruker mikrobølgeovnen! Klikk her for å delta

Brosjyre

Vi har laget en liten brosjyre som oppsummerer målsetningene med InProVe-prosjektet.

Last ned brosjyren

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker