Potetskrell kan utnyttes bedre med nye teknologier.
Potetskrell kan utnyttes bedre med nye teknologier. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

InProVe: Innovativ prosessering av grønnsaker og poteter

 Prosessteknologi  

Prosjektet har som mål å redusere matsvinn, bedre utnyttelsen av råvarer og reståstoff fra potet- og grønnsaksproduksjon, og samtidig bidra til mer trygg, sunn og bekvemmelig mat ved å bruke innovative og energi-effektive prosesseringsteknikker.

Tidspunkt:1. april 2018 – 31. mars 2021
Finansiering: EU - Era-net - Susfood2
Samarbeid:RISE (Sverige), ILVO og Food Pilot (Belgia), Ankara University (Tyrkia), CRIFFC (Tyrkia), Hoff AS (Norge), Fjordland AS (Norge), Greenyard Prepared (Belgia).
Kontaktperson
Portrettbilde av Trond Karsten Løvdal

På verdensbasis anslås hele 400 millioner tonn avfall fra plantebasert mat hvert år. Nye teknologier i matindustrien kan bidra til at vi bruker mer av hele råvaren, og produserer mat på en mer energi-effektiv måte.

Målsetting

Utvikle bærekraftige matproduksjonssystemer med innovative teknologier som gir matindustrien nye muligheter til å lage mer bærekraftige potet- og grønnsaksprodukter.

Slik jobber vi

De nye prosessteknologiene vi skal teste omfatter tre typer mikrobølge-oppvarming, i tillegg til pulserende elektriske felt (PEF). Disse vil vi bruke for å vise potensialet for å spare både energi og vannforbruk i produksjonen, og forbedre smak og næringsverdi i produktene. Forbehandling med PEF vil øke verdien på lite utnyttet restråstoff og avfall.

Vi vil bruke datamodeller for å forutsi hvordan ulike prosesser vil påvirke næringsinnholdet i matprodukter. Vi skal i tillegg lage et verktøy for å hjelpe matprodusentene å bruke mindre energi og vann, og gjennom det øke lønnsomheten. For å kunne spare enda mer energi, vil vi også teste ut helt nye måter å emballere produkter på.

Resultater så langt

 • Som følge av covid-19-pandemien med omfattende tiltak i hvert av partnerlandene, er noen forsøk satt på vent, og det er også uklart hvordan forskerutveksling kan gjennomføres. Prosjektet har likevel fremdrift, og vi har fokusert på skrivearbeid og publisering.
 • Utviklet prototype og gjort forsøk med toroid hermetikkboks, inkludert modellering:
  Ved hermetisering påvirkes varmeoverføringshastigheten hovedsakelig av beholderform og produkttype. Økt varmeoverføringshastighet vil redusere prosesstiden og føre til kvalitetsforbedring.  I InProVe har vi vist at en ny innovasjon; toroide bokser gir en betydelig økning i oppvarmingshastigheten for både faste og flytende matprodukter.
  Flere prototyper av toroide bokser ble konstruert og bygd. Det er utført en betydelig mengde arbeid med validering og modellering av varmeoverføring, i ulike typer systemer for statisk og bevegelig autoklavering, der toroide bokser har blitt sammenlignet med standard bokser. Eksperimenter har blitt utført med en rekke modell- og matprodukter, fra den enkleste modellskalaen ved bruk av vann som medium, og i komplekse realistiske produkter, for eksempel tomatbasert soppsaus, grønnsaksupper og grønnsakspuré. Resultatene som kommer ut av denne forskningen så langt er oppmuntrende; det er demonstrert at toroide bokser har stort potensiale for en raskere oppvarmingshastighet sammenlignet med oppvarming i tradisjonelle bokser. Dette innebærer store besparelser i behandlingstid og bruk av energi. Innsamlede data vil bli brukt i fremtidig modellering og kinetikk-studier av relevante næringsstoffer og vitaminer.
 • Teknologien for High Temperature – Short time (HTST)-mikrobølgeoppvarming har blitt utviklet og implementert i pilotskala. I InProVe-prosjektet vil HTST-mikrobølgeteknologi evalueres med tanke på kvalitet av supper (‘Norsk Fiskesuppe’ og suppe med rotgrønnsaker).
  Teknologien vil sammenlignes med konvensjonell teknologi (bruk av varmevekslere) med tanke på munnfølelse og tekstur på biter av fisk og grønnsaker, farge, etc. Det vil også bli utført en evaluering av næringsinnhold i supper produsert på denne måten sammenlignet med tradisjonelt prosesserte supper.
  Videre vil vi utføre forsøk for å optimalisere bruken av industrielle mikrobølgeovner med overtrykk og mikrobølge-tunneler. I denne sammenheng vil vi evaluere ulike kvalitetsparametere med tanke på sensorikk, mattrygghet og næringsinnhold.
 • Vi har også studert bruken av «grønne» teknologier for å utvinne verdifulle fytokjemikalier (f.eks. beta-karoten og polyfenoler) fra restråstoff og ubrukt biomasse fra grønnsaksprosessering. PEF har blitt evaluert for å kunne forbehandle biomassen før superkritisk CO2 ekstraksjon for å utvinne karotenoider fra restråstoff fra gulrot, og polyfenoler fra restråstoff fra potet.
  Foreløpige resultater indikerer at PEF øker utvinningsgraden av betakaroten fra gulrotskrell, men ikke fra andre biprodukter av gulrot. Vi forsker nå videre på ulike løsninger for å kunne bruke PEF til å øke utvinningen også i biter og avskjær fra gulrot.
  Når det gjelder potet, ser PEF ut til å øke utvinningsgraden av polyfenoler både fra potetskrell og kuttet potet. Bruken av PEF på biprodukter fra gulrot- og potet-industrien vil optimaliseres videre i fortsettelsen av prosjektet. Oppfølgingseksperimenter planlegges også med biprodukter fra andre typer grønnsaker. Ekstrakter som er anriket med ulike mål-forbindelser vil på sikt inkluderes i utvalgte produkter i industripartnernes porteføljer, som f. eks. smakstilsetninger, fargestoffer, antioksidanter, eller andre naturlige, ‘clean label’ funksjonelle ingredienser.
 • Første halvår 2020 var planen å utføre forsøk med tørkede fraksjoner av biprodukter fra grønnsaker til produksjon av vegan-produkter med ‘kjøttaktig’ tekstur og kjøtt-grønnsak hybrid-produkter, ved å bruke innovasjonen High Moisture Extrusion Cooking (HMEC). Til produktutvikling ville vi se på grønnsaks-puréer (mono- eller blandings-produkter), og også potet- og grønnsaks-pulver for bruk i ekstrudert snacks, som naturlige fargestoffer, eller andre funksjonelle ingredienser i mat og drikke. Som nevnt over, ble noen forsøk utsatt på grunn av begrenset tilgang på forskningsverktøy og fasiliteter under covid-19-epidemien.

Spørreundersøkelse

InProVe har hatt gående en uformell forbrukerundersøkelse om mikrobølgevaner.

Undersøkelsen er nå avsluttet, 600 personer fra hele Europa deltok. På sensommeren kommer en artikkel hvor noen av resultatene er med.

Brosjyre

Vi har laget en liten brosjyre som oppsummerer målsetningene med InProVe-prosjektet.

Last ned brosjyren

Publikasjoner

Vitenskapelige:

Populærvitenskapelige:

 

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Prosjekter
 • Filer og lenker