Prosjektet SeaValue skal skaffe ny kunnskap om verdiskaping fra tare.
Prosjektet SeaValue skal skaffe ny kunnskap om verdiskaping fra tare. Foto: kichigin19 - stock.adobe.com

SeaValue

Value-Chain Innovation for a Sustainable Competitive Norwegian Seaweed Industry

 Prosessteknologi  

I dette prosjektet vil vi undersøke flere sider ved norsk tangproduksjon, fra høsting og sortering til konservering og produktutvikling.

Tidspunkt:1. mai 2019 – 30. april 2022
Finansiør:Bremnesgruppen AS
Samarbeid:Dolmøy House of Seafood; Aquatic Teknology AS; St Olavs Hospital; Marine Biopolymers (UK)
Kontaktperson
Portrettbilde av Izumi Sone
Izumi Sone

Forsker
Tlf.: +47 986 57 696
izumi.sone@nofima.no

I SeaVALUE-prosjektet skal vi jobbe spesielt med bærekraftig verdiskaping av tang i Norge. Vi skal studere ombordsortering, formalinfrie konserveringsstrategier og biomaterialer som kan brukes til produktkonsepter rettet mot «high-end»-markeder, som for eksempel funksjonelle matvareingredienser, kosttilskudd, alginatformuleringer av høy kvalitet og nye resirkulerbare biomaterialer.

Gjennom banebrytende teknologiske løsninger, forretningsutvikling og gjennom å inkludere hele verdikjeden, vil SeaVALUE legge til rette for en nasjonal tverrfaglig kunnskapsbase som kan gi konkurransefortrinn for en bærekraftig tangindustri i Norge.

Tangindustrien er spådd å spille en viktig rolle i den nye nasjonale bioøkonomien, og støtter også europeiske strategier for «Blue Growth». Den blå bioøkonomien vil styrke Norges rolle som en ledende sjømatnasjon og en ledende leverandør av bærekraftig marin biomasse.

Nofima skal spesielt undersøke ombordbevaringsstrategier for tang, konserveringsteknologier, utvikling av kostnadseffektive strategier for prosessering, emballasje og lagring med tanke på tangbasert produktutvikling for å sikre full utnyttelse av biomasse og bærekraftig verdiskaping. Dette gjøre vi ved å teste nye teknologiske løsninger i laboratorieskala og validere produkt og prosess i pilotskala.

Prosjektet ledes av Bremnesgruppen og Nofima. Andre aktører i prosjektet er (inter-)nasjonale industri-/forskningspartnere; Marine Biopolymers og St. Olavs Hospital, og Havforskningsinstituttet bidrar med en rådgivende rolle.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Filer og lenker