Med bedre tørkemetoder og god kunnskapsformidling vil forskningen bidra til at flere nye og næringsrike tørkede matprodukter blir tilgjengelige for nordmenn.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2019

Slutt

02. feb 2023

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Orkla Foods Norge AS, Algetun AS, Havforskningsinstituttet, ILVO (Institute for Agricultural and Fisheries Research), Belgia

Oppstartmøte i prosjektet Innotørk 9 mai 2019, ved Orklas anlegg i Arna.
Oppstartmøte i prosjektet Innotørk 9 mai 2019, ved Orklas anlegg i Arna. Fra venstre: Ragnvald Maartman-Moe (Algetun AS), Linn Anne Brunborg (Orkla), Sissel Helle (Orkla), Anita Røyneberg Alvheim (Havforskningsinstituttet), Marian Kjellevold (Havforskningsinstituttet), Ida Synnøve Grini (Nofima), Ingrid Mjelde Birkeland (Orkla AS), Dagbjørn Skipnes (Nofima).

Bakgrunn

Orkla ønsker å være en pådriver for å fremme tørkede matvarer som næringsrik mat i et balansert kosthold. Gjennom bruk av ny og optimalisert teknologi kan næringsinnholdet økes i forhold til dagens nivå. Tørket mat bidrar også til mindre matsvinn.

På 60-tallet, da tørkede, sammensatte matvarer ble lansert i Norge, var den tørkede maten forbeholdt de høyere sosio-økonomiske lag av befolkningen. Salget har hatt en jevn stigning til rundt 1990-2000-tallet, men salget av tørket mat har i den senere tid gått ned. Tørket mat har blitt stigmatisert og stemplet som «næringsfattig» og «kjemisett».

Formål

Den overordnede ideen er å bruke nye og forbedrede tørkemetoder for råvarer, samt å formidle at tørket mat er næringsrik mat.

Tørking bidrar til lang holdbarhet, mindre matsvinn og mindre miljøbelastning (lavere fraktvekt siden vannet i råvarene er fjernet).

Ved bruk av skånsomme tørkemetoder skal produktene ha tilsvarende eller høyere næringsinnhold enn hjemmelagde matvarer.

Slik jobber vi

Prosjektet har arbeidspakker for bruk av ny tørketeknologi for økt utnyttelse av marin biomasse med redusert klimautslipp. Kunnskap og ny viten om hva skånsomme tørkemetoder gjør med næringsinnhold og sensorisk kvalitet er essensielt for å fremme produktutviklingen og attraktiviteten til denne typen mat også i fremtiden.

Ved testing av tøkemetoder for både agro-grønnsaker og nye marine biobaserte råvarer skal vi komme frem til nye produkter og tørkemetoder som kan inngå i et fremtidig sunt og næringsrikt hverdagskosthold. Gjennom disse fremskrittene vil bransjens konkurransekraft styrkes i forhold til utenlandske konkurrenter.

Videre vil vi spre kunnskap om tørkede matvarer til forbrukerne slik at de kan ta kunnskapsbaserte valg i forhold til et bærekraftig og sunnere kosthold. Dette vil samlet sett styrke konkurransekraften og føre til økt verdiskaping i Norge.

Samarbeid mellom forskning og industri

Orkla Foods Norge AS er prosjektansvarlig og bidrar sammen med Algetun AS med produkter og tørketeknologi. Nofima AS, Havforskningsinstituttet og det belgiske forskningsinstituttet ILVO skal delta med gjennomføring av forsøk, utvikling av teknologikompetanse og analyser.

Verdt å vite