I prosjektet skal vi utvikle nye, bærekraftige og næringsrike hybride kjøttanalogprodukter basert på ekstruderingsteknologi der vi kombinerer planteproteiner med restråstoff fra fiskeri- og kyllingindustri, tang, mikroalger og insektlarver.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. okt 2021

Slutt

30. sep 2025

Finansiert av

Norges Forskningsråd

Samarbeid

Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen; Samfunns- og næringslivsforsking (SNF) ved Norges Handelshøyskole; Department of Agrotechnology and Food Sciences, Wageningen University & Research (WUR)

Prosjektresultater vil inkludere ny prosessteknologi som muliggjør forbedret utnyttelse av bioressurser til mat, redusert energiforbruk og forbedret produktegenskaper med hensyn på tekstur og saftighet.

Bakgrunn

Basert på en estimert befolkningsvekst til rundt 10 milliarder mennesker innen 2050, står vi overfor store utfordringer innen matsikkerhet, bærekraft og helse. Forbruk av rødt og bearbeidet kjøtt er forbundet med flere helseproblemer, og økte forurensninger og klimagassutslipp.

Teknologi som muliggjør produksjon av sunne analoge produkter med egenskaper som imøtekommer forbrukernes forventninger til et godt måltid vil bidra til å redusere forbruket av rødt kjøtt.

HybridFoods-prosjektet er designet for å møte disse utfordringene gjennom utvikling av næringsrike og sunne prototype produkter med kjøttstruktur basert på ny bruk av restråstoff og ekstruderingsteknologi.

Nåværende analoge kjøttprodukter er hovedsakelig basert på høyt bearbeidede planteproteinisolater og kan inneholde utilstrekkelige nivåer av essensielle aminosyrer, vitaminer og flerumettede n-3 fettsyrer.

HybridFoods vil utvikle teknologi som muliggjør formulering av bærekraftige og sunnere hybridprodukter basert på inkludering av restråstoff fra fiskeri- og kyllingindustri, tang, mikroalger og insektlarver.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye, bærekraftige og næringsrike produkter med kjøttstruktur basert på ekstruderingsteknologi ved å kombinere planteproteiner med restråstoff fra fisk og kyllingindustri, tang, mikroalger og insektlarver.

Dette gjør vi

I Nofima vil vi arbeide med utvikling av prototype produkter med kjøttstruktur basert på proteinrike belgfrukter kombinert med restråstoff fra fiskeri- og kyllingindustrien som ellers kastes eller kun brukes i fôrprodukter.

HybridFoods-prosjektet vil også ta for seg nye anvendelser av norsk tang, mikroalger og insektlarver.

Ved å bruke ny teknologi og minimalt bearbeidede ingredienser, vil vi oppnå redusert energiforbruk, forbedret teksturdannelse og saftigere produkter.

Prosjektet vil anvende en avansert analytisk plattform for karakterisering av ingredienser, formuleringer og prototype produkter. Teksturkarakterisering vil bli knyttet til smaksoppfatning evaluert av et trenet sensorisk panel.

I samarbeid med Universitetet i Bergen vil vi evaluere effekter av alternative ingrediensblandinger på ernæringskvalitet og bioaktivitet, og i samarbeid med SNF miljø- og samfunnspåvirkninger basert på livsløpsvurdering (LCA) og kost-nytte analyser (CBA).