Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Recent Advances in Minimal Heat Processing of Fish: Effects on Microbiological Activity and Safety

Rosnes, Jan Thomas; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food and Bioprocess Technology, vol. 4, p. 833–848–16, 2011

Utgave: 6

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1935-5130
Elektronisk: 1935-5149

Open Access: none

Lenker:
DOI