Nofima rapportserie

Rapport/Report 38/2015 – norsk sammendrag

Løvdal, Trond Karsten; Vågen, Ingunn Molund; Agati, Giovanni; Tuccio, Lorenza; Kaniewski, Stanislaw; Gregorowska, Maria; Kosson, Ryszard; Verheul, Michel; Bartoszek, Agnieszka; Erdogdu, Ferruh; Tutar, Mustafa; van Droogenbroeck, Bart; Vos, Christine; Hanssen, Inge; Larbat, Romain; Robin, Christophe; Skipnes, Dagbjørn

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 38/2015

Antall sider: 15

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-330-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

SUNNIVA tar sikte på å utvikle et bærekraftig system fra produksjon til konsumering, via hele matvarekjeden for tomat og Brassica. Prosjektet vil øke forbrukernes tilgang til trygg, sunn og enkel mat gjennom nye behandlingsteknikker, og bedre utnyttelse av råvaren, biprodukter og avfall. Resultater fra prosjektet viser at restråstoff fra kål, tomat og skorsonnerot ikke blir optimalt utnyttet i prosesskjeden, og kan være en verdifull kilde til helsefremmende fytokjemikalier. Presskake fra tomat har en svært interessant næringssaltprofil, som gjør den til en god kandidat som råmateriale i jordforbedringsprodukter. Effekt av kultivar, gjødsling og prosessering på næringsinnhold i kål er evaluert.