Jeg forsker innenfor mange områder knyttet til varmebehandling av matvarer, spesielt varmetransport, inaktivering av mikroorganismer og varmeinduserte kvalitetsendringer. Jeg arbeider generisk med alt som kan bli til mat. Fokusområdet er torsk og andre fiskeslag samt tare, men både kylling, potet, broccoli, tomat, laks og får er med i pågående prosjekter. Med utgangspunkt i forskningsområdene assisterer jeg matindustrien med alt fra dokumentasjon av varmebehandling til produksjonsplanlegging, innbefattet valg av metoder og utstyr
for prosessering. Min faglige bakgrunn ligger innen maskinteknikk og termodynamikk fra NTH og doktorgraden ble forsvart ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap ( NMBU) på Ås med avhandlingen » Optimalisering av varmebehandling av fersk oppdrettstorsk».

+47 926 92 252

+47 51 84 46 34

E-post

Stavanger

Prosessteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin