Vitenskapelig artikkel

Monitoring cellular responses upon fatty acid exposure by Fourier transform infrared spectroscopy and Raman spectroscopy

Najbjerg, Heidi; Afseth, Nils Kristian; Young, Jette F.; Bertram, Hanne; Pedersen, Mona Elisabeth; Grimmer, Stine J Staavi; Vogt, Kjell gjermund; Kohler, Achim

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: The Analyst, vol. 136, p. 1649–1658–10, 2011

Utgave: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0003-2654
Elektronisk: 1364-5528

Open Access: none

Lenker:
DOI