Vitenskapelig artikkel

FTIR-based hierarchical modeling for prediction of average molecular weights of protein hydrolysates

Kristoffersen, Kenneth Aase; Liland, Kristian Hovde; Böcker, Ulrike; Wubshet, Sileshi Gizachew; Lindberg, Diana; Horn, Svein Jarle; Afseth, Nils Kristian

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry, vol. 205, 2019

Utgiver: Pergamon Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0039-9140
Elektronisk: 1873-3573

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI